Private Policy

គោលការណ៍ឯកជន

Khmereasyshop.com (ខ្មែរអ៊ីហ្សីសឺវីស) គឺជាសេវាកម្មទីផ្សារនិងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណេត ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើ​ប្រាស់​សេវាកម្មទាំងអស់អាចទិញនិងលក់ទំនិញរបស់ខ្លួននៅក្នុងវេបសាយ Khmereasyshop.com ដោយសេរីនិងទូលំទូលាយ។ សេវាកម្ម​ចម្បង​​របស់ខ្មែរ​អ៊ីហ្ស៊ី​សឺវីស​គឺ៖ ការលក់និងលក់ទំនិញតាមរយៈទីផ្សារអនឡាញ ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើវេប​សាយ និងការទិញកាត​ទូរស័ព្ទតាមអនឡាញ។ Khmereasyshop.com អនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ចុះឈ្មោះដោយមិនគិតថ្លៃ។

Khmereasyshop.com បានបង្កើតគោលការណ៍ឯកជននេះឡើងដើម្បីពន្យល់អ្នកប្រើប្រាស់អំពីការការពារ​និងការជ្រើសរើស​ទិន្ន័យ​របស់អ្នកប្រើប្រាស់។ យើងអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន (ឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន អ៊ីមែល និងលេខទូរស័ព្ទ) ក្រោម​លក្ខខណ្ឌ​នៃគោលការណ៍នេះ។ ព័ត៌មានក្នុងគណនីរបស់អ្នកត្រូវបានការពារដោយលេខសម្ងាត់ដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុត។ យើង​នឹងមិនលក់ឬជួលរាល់ព័ត៌មានផ្ទាល់របស់អ្នកទៅជនទីបីដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឡើយ។

Khmereasyshop.com នឹងធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយទាក់ទងទៅនឹងគោលការណ៍សិទ្ធិឯកជននេះ​ដោយ​បង្ហោះ​ជូនដំណឹងនៅលើវេបសាយ Khmereasyshop.com ។

 

ក. លក្ខខណ្ឌនៃការចុះឈ្មោះ

 

  1. ភាពឯកជនរបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់ចំពោះយើង ហើយយើងធានាថា យើងមិនប្រមូល​ព័ត៌មាន​កាន់​តែច្រើនជាងនេះ​ក្រៅពីអ្វីដែលជាការការចាំបាច់សម្រាប់យើង​ក្នុងការផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មរបស់យើង​និងដើម្បីការពារគណនីរបស់​អ្នក។
  2. ព័ត៌មានដែលត្រូវបំពេញមានដូចជា៖ ឈ្មោះពិត ឈ្មោះគណនី ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត លេខអត្តសញ្ញាណបណ្ណ អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ អ៊ីមែល និងរូបភាពអត្តសញ្ញាណបណ្ណ គឺជាតម្រូវការចាំបាច់នៅពេលកំពុងចុះឈ្មោះនៅក្នុង វេបសាយ។

 

ខ. ព័ត៌មានរបស់វេបសាយ

            ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងវែបសាយពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀត គេហទំព័ររបស់យើងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាស្ដង់ដារមួយដែលគេ​ហៅ​ថា "ខូឃី» (cookie) (សូមមើលការពន្យល់ដូចខាងក្រោម:" អ្វីជាខូឃី? ") និងឯកសារកំណត់ហេតុម៉ាស៊ីន​បម្រើតំបន់​បណ្ដាញ​ដើម្បី​ប្រមូល​​អំពីរបៀបដែលគេហទំព័ររបស់យើងត្រូវបានប្រើ។ ការប្រមូលផ្តុំព័ត៌មានតាមរយៈការខូឃី​និងកំណត់ហេតុម៉ាស៊ីន​បម្រើ​​តំបន់​បណ្ដាញអាចរួមបញ្ចូលទាំងកាលបរិច្ឆេទនិងពេលវេលានៃអ្នកទស្សនាគេហទំព័រ, ការចំណាយពេលនៅវេបសាយ​របស់​​យើង, និងអ្នកដែលបានចូលកទស្សនានៅថ្ងៃមុននិងថ្ងៃបន្ទាប់នៅគេហទំព័ររបស់យើងត្រូវបានកត់ត្រាទុក។

 

គ. ការតភ្ជាប់ពីវេបសាយដទៃមកវេបសាយរបស់យើង

 

                យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះតំណភ្ជាប់ពីវេបសាយរបស់យើងទៅកាន់វេបសាយផ្សេង ឬពីវេបសាយផ្សេងមក កាន់គេហទំព័ររបស់យើង នូវរាល់ព័ត៌មាន ឬមាតិកាអត្ថបទដែលមាននៅទីនេះឡើយ។ ជាទូទៅការ​ភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រ​ផ្សេងទៀតត្រូវបានផ្តល់ឲ្យជាបុគ្គល គឺជាការចង្អុលបង្ហាញទៅលើប្រធានបទដែលប្រហែលជាអាចមាន​ប្រយោជន៍ដល់អ្នក​ដែលប្រើ​ប្រាស់នៃ​គេហទំព័ររបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះ។

                សូមចងចាំថានៅពេលដែលអ្នកប្រើតំណភ្ជាប់​ពី​គេហទំព័រ​របស់យើងទៅវែបសាយផ្សេងទៀត, គោលការណ៍​ឯកជនភាពរបស់យើង​ មិនមានឥទ្ធិពលទៅលើឡើយ។ ការរុករកនិងការធ្វើអន្តរកម្មរបស់អ្នកនៅលើវេបសាយ​ផ្សេងទៀត​រួមបញ្ចូលទាំងតំបន់បណ្ដាញដែលមានតំណលើគេហទំព័ររបស់យើង គឺជាប្រធានបទត្រូវអនុវត្តតែនៅលើច្បាប់និង​គោល-ការណ៍​​ឯកជនភាព​ផ្ទាល់របស់គេហទំព័រនោះ។ សូមអានអំពីច្បាប់និងគោលការណ៍​ឯកជនភាពទាំងនោះមុននឹងបន្តប្រើ​ប្រាស់។

 

ឃ. ការយល់ព្រម

                ដោយប្រើគេហទំព័ររបស់យើង អ្នកយល់ព្រមប្រមូលផ្តុំរបស់យើងនិងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដូច​ដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។ យើងសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែគោលការណ៍ឯកជនភាព​នេះ​នៅពេលណាមួយដោយមានឬគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

 

ង. ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាព

Khmereasyshop.com សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះនៅពេលណាមួយ។ សូមពិនិត្យមើល ទំព័រ​នេះឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីទទួលព័ត៌មានអំពីការការផ្លាស់ប្តូរនេះ។ ការបន្តការប្រើប្រាស់វែបសាយរបស់យើងនូវរាល់​ការ​ផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ បានន័យថា អ្នកបានទទួល​យកការផ្លាស់ប្តូរទាំងនោះហើយ។ ទិន្នន័យដែល​ត្រូវជ្រើសរើសយកមកនៅមុនពេលផ្លាស់ប្តូរណាមួយ គឺអាស្រ័យតាម​ច្បាប់នេះនិងបទបញ្ជាដែលត្រូវអនុវត្តជាបន្ត។

 

( កំណែប្រែចុងក្រោយ ០២ កក្កដា ២០១៦ )