ប្រភេទមេលីលៀ ម្សៅប​ន្លែសរីរាង្គចម្រុះ
មុខងារ ៣ សម្រាប់សុខភាព៖

1.បង្កើនសុខភាពរូបកាយ និងជួយកម្លាំងសុខភាពរាងកាយ លាងសម្អាត និងផ្គត់ផ្គង់ឲ្យរូបកាយរបស់លោកអ្នកមានសមតុល្ យសារជាតិចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍនរាងកាយ របស់លោកអ្នកឲ្យមានសុខភាពល្អ ។

2.ពង្រឹងសុខភាពស្បែកពីខាងក្នុងមកក្រៅ ជាផលិតផលសម្រាប់ជួយគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធរាងកាយខាងក្នុងរបស់អ្នក ដែលផ្តល់សារធាតុចិញ្ចឹមដល់ស្បែក ធ្វើឱ្យវាមានសុខភាពល្អ​ និងស្រស់ស្អាត។

3.បានប្រើតាំងពីបុរាណកាលដើម្បីពង្រឹងសុខភាពរាងកាយ អាហារសរីរាង្គបែបមុខងារ រួមជាមួយនឹងសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងរាងកាយ ដែលពង្រឹងដល់រាងកាយ និងលើកកម្ពស់សុខភាពរបស់លោកអ្នកឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។

ភ្នំពេញ

លេខទូរស័ព្ទ070949846
អ៊ីម៉ែលkhmereasyinfo@gmail.com
Shop don't have yet.

សូមដាក់ប្រាក់ចូលគណនីខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី(My E-wallet)ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ។

សូមអរគុណដែលបានជួយទិញផលិតផលរបស់យើងខ្ញុំ

សេចក្តីបញ្ជាក់៖ Khmereasyshop.com មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិសម្រេចណាមួយ ឬគុណភាពនៃទំនិញទាំងនេះឡើយ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផលិតផលផ្ទាល់ ទាំងគុណភាព តម្លៃ និងផលប៉ះពាល់ណាមួយចំពោះអ្នកទិញ ក៏ដូចជាចំពោះមុខច្បាប់។

ខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី

ឈ្មោះផលិតផលម្សៅបន្លែសរីរាង្គចម្រុះ
ប្រភេទឬគុណភាពផលិតផលថ្មី
សម្រាប់លក់
តម្លៃ75USD
លេខទូរស័ព្ទ070949846
Discount
តម្លៃដឹកជញ្ជូន0
តម្លៃលក់75 USD

ទំនិញស្រដៀងគ្នា